231-AANTIM-PAIGAM

अंतिम पैगंबर मुहम्मद (स.)

आयएमपीटी अ.क्र. 231
पृष्ठे – 48
मूल्य – 22
आवृत्ती – 1 (2014)

Product Description

अंतिम पैगंबर मुहम्मद (स.)

या पुस्तिकेत प्रा. दत्तप्रसन्न साठे, यांनी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचा अल्पसा परिचय वाचकास करून दिला जेणेकरून अंतिम पैगंबराविषयी अधिक जाणून घेण्याची जिज्ञासा वाचकाच्या मनात निर्माण होते.

आपल्या ओघवत्या भाषाशैलीत प्रा. दत्तप्रसन्न साठे यांनी पवित्र जीवनाचा अल्पसा आढावा घेतला आहे. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या जीवनातील घटनाक्रम देऊन मोठ्या प्रभावीपणे जीवनपट डोळयांसमोर चित्रीत केला आहे. यासाठी लेखक महोदयांनी कुरआन व हदीससंग्रहाचा आधार घेतलेला दिसून येतो.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “अंतिम पैगंबर मुहम्मद (स.)”