8-UCCH-NEECH

उच्च-नीच(स्पृश्य-अस्पृश्यता)

आयएमपीटी अ.क्र. 08
पृष्ठे – 10
मूल्य – 06
आवृत्ती – 7 (2013)

Product Description

उच्च-नीच(स्पृश्य-अस्पृश्यता)
सय्यद अबुल आला मौदूदी

या छोटेखाली पुस्तिकेत लेखक महोदयांनी स्पृश्यापृश्यता म्हणजेच उच्च-नीच भेदभाव कोणत्याही समाजाला पोखरून नष्ट करणारी कीड आहे, हे पटवून सांगितले आहे. ज्या देशाला हा रोग जडलेला आहे, तेथे सुखशांती नांदू शकत नाही की खराखुरा विकासही होऊ शकत नाही. उच्च-नीचतेचा भेदभाव अस्वाभाविक आहे.

सर्व अल्लाहचे दास आहेत आणि सर्व एकाच मातापित्याची संतती आहे म्हणून सर्वजण एकाच परिवाराशी संबंधित असून भाऊ भाऊ आहेत. इस्लामच्या दृष्टिकोनातून एकाला दुसऱ्यावर श्रेष्ठत्व सदाचरण व ईशभयावर अवलंबून आहे. हे कुरआन व हदीसची उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “उच्च-नीच(स्पृश्य-अस्पृश्यता)”