214-VIVAHACHE-PRASANG

विवाहप्रसंगीचे प्रवचन

आयएमपीटी अ.क्र. 214
पृष्ठे – 24
मूल्य – 16
आवृत्ती – 1 (2014)

Category:

Product Description

विवाहप्रसंगीचे प्रवचन
सय्यद हामिद अली, गुलाम रसूल देशमुख

अंतिम पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आपल्या सोबत्यांना आणि समस्त अनुयायांना निकाह अर्थात विवाहाप्रसंगी तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रसंगी हे भाषण उद्घृत करण्याची शिकवण दिली आहे. या भाषणालाच इस्लामी परिभाषेत `खुतबा-ए-निकाह’ असे म्हणतात. म्हणून निकाह आणि इतर महत्त्वाच्या प्रसंगी या खुतब्याचे (प्रवचनाचे) वाचन करावे म्हणजे हे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचे अनुकरण होईल. या भाषणाच्या माध्यमाने इस्लामच्या मौलिक शिकवणी आत्मसात करणेदेखील शक्य होईल. हे प्रवचन दोन भागांत देण्यात आले आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “विवाहप्रसंगीचे प्रवचन”